Choose Language:   kh | en
តើយើងជានរណា
ការបរិច្ចាក

កំពុងសាងសង់!

ការបរិច្ចាក
ទិដ្ធភាពទូទៅ

វិស័យកសិកម្មរបស់កម្ពុជាគឺជាកា ចិញ្ចឹមជីវិតដែលជាបែបធម្មជាតិមួយ និង បានបញ្ឈប់ស្ទើរតែទាំងស្រុងជាមួយនឹងការប្រមូលបាននូវទិន្នផល
ទាប។ ជាច្រើនសតវត្សទៅហើយ, កសិករជាច្រើនព្រមទាំងអ្នកដែលប្រើប្រាស់ដីដ៏ទៃ ទៀតបានធ្វើកសិកម្មតាមបែបបុរាណដោយពឹងផ្អែកទៅលើ  
ចំណេះដឹងបុរាណព្រមទាំងពួកគេមិនដែលបានទទួលនូវ ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកវិទ្យាសម័យទំនើបនិងទីផ្សារផលិតកម្មផងដែ។
មួយវិញទៀត ដោយគ្មានការវិនិយោកនៃការកំណត់អតសញ្ញាណ ការបង្កើតថ្មី ព្រមទាំងការតម្រូវតាមកសិកម្មសម័យទំនើបផងដែរនោះ និង ការ
ផ្តល់ចំណេះដឹងទៅឲ្យអ្នកផលិត.........